Γλώσσα:
Εύρεση
Οικοδομική ξυλεία
Κεντρικές αποθήκες
  • Τάβλες: Κατάλληλες για την κατασκευή καλουπιών. Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.
  • Μπετοφόρμ: Υψηλής ποιότητας μπετοφόρμ πρακτικά για κάθε χρήση, όπως διαχωριστικά τοίχων, κατασκευή τραπεζιών κ.α.
  • Μαδέρια: Τοποθετούνται ως δάπεδο στις σκαλωσιές προσόψεων. Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.
  • Χαρτόνια: Ελαφρύ υλικό με μικρό πάχος, κατάλληλο για την υποστήριξη επίπλων ως πλάτη.
  • Φορμαζέρ: Οικοδομικό προϊόν που χρησιμοποιείται κυρίως για κατασκευή λεπτομεριών στα μπαλκόνια.
  • Ελατάκια: Τα ελατάκια είναι κατάλληλα για την κατασκευή καλουπιών όπως και οι τάβλες.
Οικοδομική Ξυλεία Οικοδομική Ξυλεία
Οικοδομική Ξυλεία Οικοδομική Ξυλεία
Οικοδομική Ξυλεία Οικοδομική Ξυλεία

warehouse - timber

Web design/development and greek search engine optimisation (SEO) by Naxtech.com