Γλώσσα:
Εύρεση
Ξυλεία για κιόσκια
Κεντρικές αποθήκες
  • Σύνθετη ξυλεία:

Παράγεται από ολόσωμη συγκολλητή ξυλεία και έχουν ως χαρακτηριστικό τη σταθερότητα των διαστάσεων λόγο της μικρής τους υγρασίας και της καλής ποιότητας ξυλείας, χωρίς ελαττώματα (ρόζους). Χρησιμοποιείται σε στέγες, στέγαστρα, πέργολες και κατασκευές εξωτερικού χώρου καθώς επίσης και σε μεγάλα έργα όπως: αθλητικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά κτήρια, λόγω ελαστικότητας και δυνατότητας απορρόφησης των κραδασμών.

  • Σανίδια: ελάτης ή πεύκης.
  • Επίκρανα: Υλικό που χρησιμοποιείται πάνω στην κολώνα και κάτω από το οριζόντιο δοκάρι.
  • Δοκάρια: Για δοκάρια συνήθως χρησιμοποιείται σύνθετη ξυλεία.
  • Προφίλ επένδυσης: Ραμποτέ για επένδυση τοίχου ή ταβάνι.

Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.

Ραμποτέ Ξυλεία για κιόσκια
Επίκρανα
Ξυλεία για κιόσκια Ξυλεία για κιόσκια
Δοκάρια  


warehouse - timber

Web design/development and greek search engine optimisation (SEO) by Naxtech.com