Γλώσσα:
Εύρεση
Μαλακή ξυλεία
Κεντρικές αποθήκες

Ξυλεία Σουηδίας, Ρουμανίας, Τσεχίας και Αμερική που έχει χρήση στην επιπλοποιία, ραμποτέ πάτωμα και σε επένδυση τοίχου.
Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.

Ξυλεία πεύκης
Σουιδικό ξύλο που χρησιμοποιείται σε σκεπές, κιόσκια. Λόγω της ποσότητος ρετσίνης και της καλής πυκνότητας του ξύλου, η Πεύκη πέρα από την οικοδομική χρήση (κουφώματα, στέγη), ενδείκνυται και για χρήση εσωτερικών χώρων (επιπλοποιία), καθώς και τέλος ως πρώτη ύλη για την παραγωγή επενδύσεων ή πατωμάτων.

Ξυλεία ελάτης
Η ξυλεία Ελάτης χρησιμοποιείται κυρίως στην οικοδομή (πχ. τάβλες, μαδέρια, λατάκια), στην κατασκευή στεγών (πχ. καδρόνι, σκουρέτα), ως γεμίσματα σε πόρτες (πχ. μαδέρια) και τέλος ως πρώτη ύλη για την παραγωγή επενδύσεων (ραμποτέ) ή πατωμάτων καθώς και στην παραγωγή σύνθετης – συγκολλητής ξυλείας.

warehouse - timber

Web design/development and greek search engine optimisation (SEO) by Naxtech.com