Γλώσσα:
Εύρεση
Ξυλεία για σκεπές
Κεντρικές αποθήκες
  1. Σκουρέτα: Σανίδια τα οποία τοποθετούνται κάτω από τα κεραμίδια.
  2. Πριστή ξυλεία: Είναι κυρίως τα δοκάρια.
  3. Πιχάκια: Τοποθετούνται πάνω από το σκουρέτα και κάτω από τα κεραμίδια.
  4. Μισόταβλες: Είναι σανίδες με μεγάλο πάχος και χρησιμοποιούνται όπως τα σκουρέτα.

Καδρόνια: Τοποθετούνται κάτω από το πέτσωμα και χαρακτηρίζεται ως ‘σκελετός της σκεπής’.
Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.

 

warehouse - timber

Web design/development and greek search engine optimisation (SEO) by Naxtech.com